Despre Noi
Placeholder  Image
Placeholder  Image

WEBMAIL

Placeholder  Image
Placeholder  Image

Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanta a Retelei de Transport „Smart” – S.A.- Sucursala Craiova,, avand statutul de FILIALA in cadrul Companiei Nationale de Transport a Energiei Electrice C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. a fost infiintata la 01.Noiembrie 2001 conform H.G.R. nr. 710/08.08.2001 – Hotarare privind infiintarea filialei Societatea Comerciala pentru Servicii de Menetenanta a Retelei Electrice de Transport „Smart”-S.A. prin reorganizarea unor activitati din cadrul Companiei Nationale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.

S.C. “Smart” S.A. , persoana juridica romana, societate comerciala pe actiuni , Filiala a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., are ca obiect principal de activitate: efectuarea reviziilor si reparatiilor echipamentelor primare si secundare din retelele electrice de transport, remedierea incidentelor la instalatiile electrice, prestarea serviciilor in domeniul energetic si microproductia de echipamente electrice.

Activitatea S.C.”Smart” S.A. se desfasoara in conditiile integrarii Sistemelor de Management ale Calitatii, Mediului, Securitatii si Sanatatii in Munca.

S.C. “Smart” S.A. are in componenta sa opt Sucursale de Mentenanta, conform impartirii in teritoriu prezentata in harta, fara personalitate juridica.

S.C. “Smart” S.A. are implementat si mentine in functiune un Sistemul Integrat de Management al Calitatii, Mediului, Securitatii si Sanatatii in Munca, in conformitate cu prevederile standardelor internationale :

- ISO 9001: 2008 (SR EN ISO 9001:2008) - Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte.

- ISO 14001: 2004 (SR EN ISO 14001:2005) - Sisteme de management de mediu – Specificatii si ghid de utilizare.

- OHSAS 18001 : 2007 (SR OHSAS 18001:2008) – Sisteme de management al securitatii si sanatatii ocupationale.

Sistemul Integrat de Management al Calitatii, Mediului si Sanatatii si Securitatii în Munca este documentat prin : Declaraţia si angajamentul Managementului de la cel mai înalt nivel, Manualul Sistemului Integrat de Management al Calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii in Munca; Proceduri de sistem - impuse de standardele ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 si OHSAS 18001:1999; Proceduri operationale aferente sistemului; Alte proceduri operationale pentru documentare Procese / activitati; Planuri de calitate; Proceduri operationale de lucru Instructiuni Tehnice de Lucru si  ITI-SM.

In prezent S.C.”Smart” S.A. si-a propus prin ultima “Declatie de Politica, Obiectivele si Angajamentul Conducerii S.C.”Smart” S.A. – în domeniul Calitatii, Mediului, Securitatii si Sanatatii în Munca”, menţtnerea si îmbunatatirea continua a Sistemului Integrat de Calitate -Mediu - SSM certificat cu SRAC si IQNet. conform cerintelor standardelor internationale: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 si OHSAS 18001:1999.

[Acasa] [Despre Noi] [Recomandari] [Servicii] [Lucrari] [Contact] [Certificari]