Mentenanta
Placeholder Image
Placeholder Image

WEBMAIL

Servicii si lucrari de mentenanta pentru instalatiile si echipamentele energetice din statii si linii electrice de inalta tensiune , definite conform documentului ANRE: 035.1.2.0.7.0.06/12/02 “Regulament de conducere si organizare a activitatii de mentenanta”, respectiv :

Mentenanta preventiva , respectiv :

 - M1: Mentenanta de nivel 1 echivalanta cu IT: Inspectii Tehnice;

 - M2: Mentenanta de nivel 2 echivalenta cu RT: Revizia Tehnica;

Mentenanta corectiva , respectiv :

 - M3: Mentenanta de nivel 3 echivalenta cu RC: Reparatia Curenta;

 - M4: Mentenanta de nivel 4 echivalenta cu RK: Reparatia Capitala;

Lucrari de mentenanta speciale 

- AS: Analize Speciale (efectuate cu prilejul unor incidente sau avarii, cu prilejul

expertizarii starii tehnice momentane a echipamentului, etc.).

- PIF: Punere in functiune de instalatii energetice ;

Servicii si lucrari de mentenanta preventiva minora, mentenanta corectiva si servicii / lucrari speciale, cu impact major asupra sigurantei in functionare a Retelei Electrice de Transport (RET) , sunt definite conform ORDIN A.N.R.E. nr. 35 din 06.12.2002  PENTRU APROBAREA "REGULAMENTULUI DE CONDUCERE SI ORGANIZARE A  ACTIVITATII DE MENTENANTA", respectiv :

1. Mentenanta preventiva minora (MPm) - actiuni de mica amploare, planificate, de regula, la intervale de timp date, care constau, în principal, în lucrari/servicii de inspectii si revizii tehnice, precum si de restabilire a conditiilor normale de functionare. Aceste actiuni constau în lucrari/servicii curente care nu necesita scule sau necesita scule uzuale, portabile si care pot fi efectuate de personalul de mentenanta familiarizat cu practica industriala curenta (actiuni de nivelul 1 si 2) . Acest tip de mentenanta preventiva este constituit în principal din:

 • -Inspectii Tehnice în instalatii (IT) - actiuni care constau în controale periodice în instalatii, monitorizare, probe functionale etc, precum si actiuni de supraveghere periodica a instalatiilor prin care se obtin informatii privind starea tehnica a acestora, se verifica îndeplinirea conditiilor necesare functionarii normale a entitatilor, se stabileste necesarul de lucrari de mentinere / restabilire a performantelor, inclusiv executarea unor lucrari de întretinere curenta (actiuni de nivelul 1);
 • -Revizii tehnice (RT) – actiuni de mica amploare care constau în principal în servicii de verificare si asigurare a functionarii corecte si investigare a starii tehnice a instalatiilor, lucrari minore (demontare de subansambluri în vederea verificarii starii tehnice) care, de regula, se efectueaza periodic (actiuni de nivelul 2).

NOTE:

 • a. Categoriile de MPm se efectueaza pe baza PE 116-94 , respectiv NTI-TEL-R-001 „Regulamentului de mentenanta preventiva la instalatiile si echipamentele din cadrul RET” in vigoare si a normelor specifice (fiselor tehnologice, instructiunilor fabricantului, prescriptii energetice, regulamente, instructiuni etc).
 • b. La instalatiile aflate în perioada de garantie se efectueaza inspectii tehnice conform programarii facute de Achizitor, de regula fara retrageri din exploatare, pe baza recomandarilor producatorilor / furnizorilor, denumite Inspectii Tehnice reduse (ITR).
 • c. Anual, pana la expirarea termenului de garantie, este obligatorie efectuarea unei inspectii tehnice (IT sau ITR) a instalatiilor (inclusiv masuratori profilactice complete), in scopul stabilirii starii tehnice a acestora.
 • 2. Mentenanta corectiva (MC) – reprezinta ansamblul lucrarilor/serviciilor de mentenanta care se efectueaza în scopul readucerii ansamblurilor functionale si componentelor acestora în stare de a-si putea îndeplini functiile pentru care au fost proiectate:
  • a.  dupa producerea unei defectari,

   b. dupa o întrerupere voita a misiunii ansamblului functional sau componentelor acestora atunci când este iminenta producerea unei defectari a carei aparitie nu a putut fi prevazuta.

  Acest tip de mentenanta este constituit in principal din:

  • -Interventiile accidentale (IA) – reprezinta ansamblul serviciilor/lucrarilor de mentenanta care se efectueaza în scopul readucerii instalatiilor, în stare de a-si îndeplini functiile pentru care au fost proiectate dupa producerea unui defect sau dupa o întrerupere voita atunci când este iminenta producerea unui defect. Aceasta presupune lucrari de reparatii, verificari, reglaje si înlocuiri de componente ale ansamblurilor functionale.
  • - Reparatiile curente derivate din lucrarile de mentenanta preventiva minora (RCT) – reprezinta servicii/lucrari care au fost constatate ca fiind necesare cu ocazia inspectiilor tehnice (IT, ITR), control la sol sau inspectie aeriana (pentru LEA) sau reviziilor tehnice (RT), altele decat cele incluse in lista operatiilor care se executa la RT si IT/ITR. Aceste reparatii trebuie efectuate cat mai urgent pentru prevenirea unei întreruperi accidentale a functionarii, prin dezvoltarea degradarilor constatate.

  3. Servicii si lucrari speciale, cu impact major asupra sigurantei in functionare a RET – reprezinta servicii/lucrari cu caracter de urgenta si/sau bazate pe tehnologii speciale, unicat, de mare complexitate, etc; acestea presupun de regula interventia cu personal cu experienta, detinator al autorizarilor / certificarilor necesare si necesita asigurarea unei dotari corespunzatoare cu materiale, mijloace de transport, utilaje speciale, etc. Acestea cuprind:

  3.1 Servicii / lucrari in tehnologii speciale sau cu complexitate ridicata:

  • -Servicii/lucrari prestate/executate in tehnologie LST – reprezinta servicii si lucrari de mentenanta ce se realizeaza sub tensiune cu utilaje specifice, necesitand masuri speciale de protectie si pot fi:
   • La potential / la distanta, in vecinatatea tensiunii periculoase;
   • In statii electrice si pe LEA – echipamente primare, conexiuni electrice de inalta tensiune;
  • -Expertizare prin termoviziune a instalatiilor – reprezinta servicii de diagnosticare ale echipamentelor si elemente componente ale LEA/statii folosind echipamente si tehnologii speciale ( filmari in infrarosu), inclusiv prelucrarile de date ulterioare necesare. 
  • -Montare, demontare si intretinere celule mobile – reprezinta totalitatea activitatilor necesare realizarii de PROVIZORATE utilizand celule mobile, precum si asigurarea disponibilitatii acestora.
  • -Montare, demontare si inlocuiri subansambluri unitati de transformare (T/ AT) si bobine de compensare (BC) – reprezinta servicii si lucrari accesorii de tragere pe sau de pe pozitie, montare, demontare, inlocuire, certificari, verificari si probe etc., a unitatilor de transformare de mare putere si bobinelor de compensare sau subansambluri ale acestora.
  • -Montare, demontare si inlocuire alte echipamente energetice primare si-sau secundare .
  • -Masuratori si verificari speciale pentru diagnoza T / AT / BC – reprezinta masuratori si determinari speciale conform PE 116-94 (respectiv NTI-TEL-R-002 „Incercarile si masuratorile la echipamentele electrice din cadrul RET).
  • -Servicii / lucrari care implica interventii asupra fluidelor tehnologice (ulei, SF6) constand in:
   • Tratare „in-situ” izolatie solida T, AT, BC on-line si off-line
   • Reconditionare / tratare ulei electroizolant
   • Analize de laborator pentru uleiul electroizolant si-sau hexafluorura de sulf( SF6)
  • Sunt cuprinse activitati precum: manipulare, recirculare, filtrare, incalzire, degazare, prelevare probe ulei, refacere presiune gaz SF6 etc, precum si masurile necesare protectiei mediului. 

  3.2 Asistenta tehnica – reprezinta servicii de asistenta acordata tertilor care lucreaza in instalatiile CNTEE „Transelectrica” - SA atat pe parte de circuite primare cat si secundare. Cuprinde activitati cum ar fi: analize de compatibilitate intre echipamente/scheme noi si existente, probe si verificari echipamente conform normelor in vigoare, verificari functionale, asistenta la efectuarea verificarilor sistemelor de control, comanda, protectii si automatizari la SAT si PIF, supravegherea si controlul pe flux la furnizor a lucrarilor/serviciilor de fabricatie/ reparatii echipamente electrice (totalitatea activitatilor desfasurate la locul de fabricatie/reparatii echipamente electrice, printre care: receptie la primirea echipamentelor, inspectii pe parcursul derularii lucrarii/servicii in conformitate cu fisele tehnologice si planul calitatii, participare la verificari si probe intermediare si finale).

  3.3 Servicii de intocmire documentatii (Teme proiectare-TP,Studii de fezabilitate-SF, Proiecte tehnice-PT, Caiete de sarcini-CS, Documentatii de executie-DE, Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii-DALI) – reprezinta totalitatea activitatilor necesare elaborarii de documentatii tehnico-economice pentru servicii/lucrari de mentenanta sau finantate din fonduri de investitii in instalatii electroenergetice (culegere date, antemasuratori, expertize, studii, documente de proiectare etc);

  3.4 Inlocuire aparataj necorespunzator- cuprinde servicii/ lucrari urgente de inlocuire a aparatajului cu parametri necorespunzatori, cum ar fi: elaborare documentatie, realizare/adaptare fundatii, demontare/montare, integrare in schema de circuite secundare, probe si masuratori in vederea PIF, etc 

  3.5 Probe, masuratori si verificari ale echipamentelor “IN SITU” pentru echipamentele energetice din Reteaua Electrica de Transport si Distributie energie electrica (statii si linii electrice de inalta tensiune) din cadrul Sistemul Energetic National , respectiv :

  • - pentru echipamentele primare , conform PE 116 – 94 “Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice” ;
 • pentru echipamentele secundare, conform NTE 002/03/00 „Normativ de incercari si masuratori pentru sistemele de protectii, comanda-control si automatizari din partea electrica a centralelor si statiilor”, ( Ordin A.N.R.E. nr. 34 / 2003) .
 • 3.6 Reparatii echipamente electrice in atelier – reprezinta servicii/lucrari de reparatii si verificari piese de schimb / echipamente electrice necorespunzatoare, in afara perioadei de garantie, rezultate din activitati de mentenanta, investitii (retehnologizari, modernizari, dezvoltari).

  3.7 Reparatii instalatii de monitorizare ale echipamentelor primare – reprezinta servicii/lucrari de verificare semnale si senzori, evaluare functii de diagnoza, reinstalare software, up-grade, reparare / inlocuire componente defecte, deconectare/demontare si transport instalatii, remontare, probe, etc. ale instalatiilor de prevenire si limitare a incendiilor montate pe T/ AT/ BC, ale sistemelor de monitorizare aferente (auto)transformatoarelor (AT, T), bobinelor de compensare (BC), intreruptoare, linii electrice aeriene (LEA), etc

  3.8 Modificari reglaje/setari protectii clasice si digitale, conform dispozitiilor DEN – cuprind lucrari/servicii de configurare a echipamentelor, parametrizare, modificari de reglaje pe baza dispozitiilor transmise de dispecer, verificari si probe in vederea PIF, etc;

  3.9 Reparatii prize de pamant statii/LEA (inclusiv masuratori) – reprezinta servicii si lucrari accesorii de readucere in parametri (continuitate, rezistenta de dispersie, tensiuni de pas si de atingere, elaborare rapoarte de expertiza, etc) a instalatiilor de legare la pamant statii/LEA existente, inclusiv masuratorile/verificarile aferente.

  3.10 Reparatii parti de constructii aferente instalatiilor electrice din statii / LEA – reprezinta lucrari de remediere urgenta ale principalelor elemente de constructii ( canale cabluri, suporti aparataj, fundatii statii/LEA, cuve de retentie, etc) cu impact imediat asupra bunei functionari a instalatiilor electroenergetice aferente. Sunt asociate de regula serviciilor de mentenanta preventiva (inspectii, controale in instalatii) si cuprind operatii cum ar fi: sapaturi, buciardare, cofrare/armare, tencuieli, sclivisire si hidroprotectie, etc.

  3.11 Reparatii elemente metalice aferente instalatiilor electrice din statii/LEA – reprezinta lucrari de remediere urgenta ale elementelor metalice componente (suporti aparataj, rigle, cutii cleme, paratraznete, elementele de sustinere si protectie LEA, etc) cu impact imediat asupra bunei functionari a instalatiilor electroenergetice aferente. Sunt asociate de regula serviciilor de mentenanta preventiva (inspectii, controale in instalatii) si cuprind operatii cum ar fi: sudare, curatare, grunduire, vopsire, etansare, verificari si probe, etc.

  3.12 Realizare zone de lucru si autoadmiterea formatiilor proprii la servicii/lucrari LEA si LST in statii – reprezinta ansamblul masurilor tehnice si organizatorice necesare realizarii zonelor de lucru si efectuarea activitatilor de autoadmitere la realizarea serviciilor si lucrarilor in instalatiile electrice.

  3.13 Servicii de dirigentie de santier – reprezinta servicii precum: preluarea amplasamentului, verificarea documentatiei, supravegherea lucrarilor/serviciilor si completarea planului de calitate, mediu, securitate si sanatate in munca / ocupationala, confirmarea cantitatilor si calitatii lucrarilor/serviciilor executate/prestate, respectarea clauzelor din oferta tehnica si comerciala, verificarea cartilor tehnice/dosarelor de receptie si participarea la receptiile partiale, la terminarea lucrarilor etc.

  3.14 Verificari si inspectii in vederea receptiei serviciilor/lucrarilor – reprezinta servicii de verificare/insusire a documentatiei de proiectare/executie pentru lucrarile/serviciile derulate de terti, inspectii si verificari pe faze conform planului de calitate, mediu, securitate si sanatate in munca/ ocupationala aprobat, confirmarea cantitativa si calitativa a lucrarilor/serviciilor prin procese verbale de receptie pe faze/de lucrari ascunse si atasamente, notificari referitoare la modul de efectuare al lucrarilor/serviciilor si calitatea materialelor etc.

  3.15 Pregatire si probe pentru verificari ISCIR, SU si metrologie – reprezinta activitatile necesare asigurarii conformitatii instalatiilor ISCIR, SU, metrologice cu reglementarile legale in vigoare. Activitati efectute de personal atestat conform prevederlor legale aplicabile.

  3.16 Servicii de transport materiale / echipamente electrice – reprezinta activitati de transport speciale, asociate serviciilor / lucrarilor de mentenanta, ale unitatilor de transformare/ bobine de compensare, aparatajului sau subansambluri ale acestora, conductoare si cabluri de inalta tensiune etc.

  3.17 Servicii de intretinere si exploatare instalatie aer comprimat si grup Diesel (GD)

  3.18 Asigurare acces drumuri si alei in statiile electrice de transformare – necesare asigurarii accesului la echipamentele din statiile electrice de transformare (cosire si eliminare vegetatie din statii, deszapezire etc) in vederea mentenantei si exploatarii instalatiilor.

  3.19 Servicii / lucrari specifice protectiei mediului – reprezinta servicii / lucrari reglementate de legislatia de protectie a mediului in vigoare si cuprind activitati precum: readucerea terenurilor la starea initiala dupa efectuarea de lucrari de mentenanta, in caz de poluari accidentale si masuri de prevenire a acestora, etc  

  3.20 Lucrari pentru trecerea in conservare a transformatoarelor, autotransformatoarelor, bobinelor de compensare – cuprind servicii si lucrari aferente mentenantei, de conservare a transformatoarelor, autotransformatoarelor si bobinelor de compensare si presupun operatii precum: probe si masuratori înainte de conservare, dezlegare cordoane si demontare racorduri, dezasamblare, tragere pe pozitie, demontare si ambalare anexe si racorduri, golire ulei, umplere cu azot si etansare cuve T/AT/BC; si Lucrari pentru scoaterea din conservare a T/AT/BC respectiv : tragere pe pozitie, remontare anexe si racorduri, legare cordoane de legatura, reinstalare cofret , reinstalare instalatii conexe ) de monitorizare echipament ; instalatii cu azot lichid pentru prevenirea si limitarea incendiului , analize ulei, umplere cu ulei a cuvei, recirculare ulei, probe si masuratori etc.

  3.21 Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate in munca pe durata lucrarilor de investitii/mentenanta, cf. HG 300/2006 – reprezinta exercitarea totala a atributiilor specifice conform functiei de „coordonator in materie de securitate si sanatate in munca” pe perioada desfasurarii de servicii / lucrari in instalatiile electrice, potrivit reglementarilor in vigoare.

  3.22 Provizorate / modificari de solutie – cuprind totalitatea serviciilor si lucrarilor necesare pentru asigurarea continuitatii in functionare si/sau mentenantei unor instalatii din RET, în anumite conditii aprobate de Beneficiar, pe durata desfasurarii unor proiecte majore de mentenanta sau investitii (stabilire solutii si realizare scheme provizorii pe parte de circuite primare/secundare, masuratori de impedante LEA pentru verificare reglaje protectii, izolare circuite, montare/demontare echipamente, realizare sunturi, întregiri de bucle, modificare circuite, desfiintarea provizoratelor, etc.)

  3.23 Servicii / lucrari aferente integrarii statiilor in centre de teleconducere si monitorizare – reprezinta servicii si lucrarile asociate acestora de realizare a sistemelor moderne de comanda control protectii (SCP) sau sistemelor noi de comunicatii si transmisii de date (analiza / elaborarea documentatiilor, realizarea schemelor de semnalizari si comenzi de la distanta ale echipamentelor si/sau monitorizare, integrare in sistemul de comanda – control - protectii, diverse amenajari, etc), in scopul asigurarii teleconducerii statiilor electrice reabilitate / modernizate / retehnologizate – Sistem SCADA. 

  3.24 Servicii / lucrari accesorii mentenantei echipamentelor de masurare a energiei electrice – reprezinta servicii si lucrari asociate de remediere / realizare circuite noi (alimentare, comunicatii, proiectare, mentenanta corectiva echipamente de masurare si monitorizare calitate energie electrica), aferente activitatilor de masurare/analiza a calitatii energiei electrice in punctele de masurare.

  3.25 Servicii de intretinere culoar siguranta LEA – cuprind activitati urgente de obtinere acorduri, taiere si indepartare vegetatie arboricola, pentru mentinerea zonelor de protectie si siguranta a LEA, in scopul evitarii declansarilor intempestive ale acestora.

  3.26 Servicii / lucrari de dezafectare instalatii electrice – reprezinta servicii / lucrari de demontare, dezmembrare, demolare, etc a mijloacelor fixe sau bunuri materiale altele decat mijloace fixe (LEA, statii / substatii, celule, etc ) scoase din functiune si aprobate la casare sau echipamente rezultate din lucrarile de mentenanta.

  3.27 Asigurarea permanentei in vederea interventiei in caz de evenimente accidentale – reprezinta serviciul de asigurare a disponibilitatii personalului, in conditiile reglementarilor legale in vigoare, pentru efectuarea remedierilor urgente in caz de evenimente accidentale (consemn la domiciliu) – conform contract.

  Alte servicii oferite

  • Retehnologizari statii si linii electrice de 110 - 400 kV
  • Efectuare de probe, incercari cu tensiune marita, verificari profilactice ale echipamentelor primare si secundare in instalatii de 110 - 400 kV.
  • Expertizare echipamente prin “TERMOVIZIUNE” , respectiv identificare puncte calde prin masuratori în infrarosu
  • Consultanta: inginerie, configurare, realizare si testare sisteme comanda control protectii, precum si circuite si echipamente primare.
  [Acasa] [Despre Noi] [Servicii] [Metrologie] [Lab. Incercari] [Mentenanta] [Auto] [ITP] [Lucrari] [Contact] [Certificari]